Bao bì coffe phong cách chim vẹt – DEBB05062020017