Video hỗ trợ khách hàng

trong quá trình thiết kế

Video giải pháp

do khách hàng cung cấp

– Giải pháp thiết kế bao bì gạo

– Giải pháp thiết kế bao bì bánh kẹo

– Giải pháp thiết kế bao bì thuốc lá

– Giải pháp thiết kế bao bì mỹ phẩm

– Giải pháp thiết kế bao bì trà xanh

– Giải pháp thiết kế bao bì mỳ tôm

– Giải pháp thiết kế bao bì sơn

– Giải pháp thiết kế bao bì đồ chơi

– Giải pháp thiết kế bao bì nước hoa

– Giải pháp thiết kế bao bì xà phòng

– Giải pháp thiết kế bao bì bàn chải đánh răng

– Giải pháp thiết kế bao bì kim chi

Video thực thi

do designer xử lý

– Thiết kế vỏ hộp bánh trung thu Hội An

– Thiết kế bao bì rượu vang Táo Mèo

– Thiết kế bao bì mỹ phẩm Hàn Quốc Nipinky

– Thiết kế bao bì dưỡng tóc Thiên Vương

– Thiết kế bao bì hành khô

– Thiết kế bao bì chè mộc

– Thiết kế bao bì cà phê Aladdin

– Thiết kế bao bì túi hạt dinh dưỡng

– Thiết kế bao bì cà phê sữa 

Video kiến thức

cần xử lý đặc biệt

– 7 Mẹo thiết kế bao bì

– Những lưu ý khi thiết kế bao bì

– Doanh số lên xuống do thiết kế bao bì

– Thay đổi màu sắc trong thiết kế bao bì

7 mẹo thiết kế bao bì

https://www.youtube.com/watch?v=2NvLZIijqwE&t

Giải pháp thiết kế bao bì gạo

https://www.youtube.com/watch?v=4w4cUg8o5U0&t

Giải pháp thiết kế bao bì bánh kẹo

https://www.youtube.com/watch?v=o0HNKZqQSew&t

Giải pháp thiết kế bao bì thuốc lá

https://www.youtube.com/watch?v=mj7CWtHCU-o&t

Những lưu ý khi thiết kế bao bì

https://www.youtube.com/watch?v=MsZJhDKud5I

Giải pháp thiết kế bao bì mỹ phẩm

https://www.youtube.com/watch?v=EwtkEkRRprk&t

Giải pháp thiết kế bao bì trà xanh

https://www.youtube.com/watch?v=sLZ4pSG_TyU&t

Doanh số lên xuống do bao bì sản phẩm

https://www.youtube.com/watch?v=Oq5xg5pJJJg

Thay đổi màu sắc của bao bì

https://www.youtube.com/watch?v=AIqJRRbqMsw

Giải pháp thiết kế bao bì mỳ tôm

https://www.youtube.com/watch?v=kcJBLcXNmWk&t

Giải pháp thiết kế bao bì sơn

https://www.youtube.com/watch?v=EmjfDM8PE4E

Giải pháp thiết kế bao bì đồ chơi

https://www.youtube.com/watch?v=MzZFa7aGoAo&t

Giải pháp thiết kế bao bì nước hoa

https://www.youtube.com/watch?v=U5laviJMXZQ&t

Cảm hứng sáng tạo cùng bao bì cà phê

https://www.youtube.com/watch?v=EJB0nZNPxU8

Giải pháp thiết kế bao bì xà phòng

https://www.youtube.com/watch?v=xdyeDOIS0GM

Giải pháp thiết kế bao bì bàn chải đánh răng

https://www.youtube.com/watch?v=GXnKBF2ulPk&t

Giải pháp thiết kế bao bì kim chi

https://www.youtube.com/watch?v=gLkklMjBuRg&t

Thiết kế bao bì Việt May

https://www.youtube.com/watch?v=vXSU0zPEFqo

Thiết kế bao bì cà phê sữa

https://www.youtube.com/watch?v=z_1p_p3DnQ4

Quy trình thiết kế bao bì ấn tượng

https://www.youtube.com/watch?v=i7cARedYRIo

Thiết kế bao bì cà phê Aladdin

https://www.youtube.com/watch?v=2Evzfyp8u7Y

Thiết kế bao bì túi hạt dinh dưỡng

https://www.youtube.com/watch?v=PPLl4uZ_OWc

Giải pháp thiết kế bao bì hành khô

https://www.youtube.com/watch?v=4QLvlpZaRVM

Thiết kế bao bì chè mộc

https://www.youtube.com/watch?v=jWDy9KNKRn8

Thiết kế bao bì dưỡng tóc Thiên Vương

https://www.youtube.com/watch?v=VW13Qi2PpCw

Thiết kế bao bì mỹ phẩm NiPinky

https://www.youtube.com/watch?v=jFwGBJa23-w

Thiết kế bao bì rượu vang Táo mèo

https://www.youtube.com/watch?v=JIfw9P391LE

Thiết kế vỏ hộp bánh trung thu Hội An

https://www.youtube.com/watch?v=LQsDM4KqFs8