Quy trình thực thi chặt chẽ
giúp khách hàng có sản phẩm tốt nhất

QUY TRÌNH THỰC THI CHUNG

cho dự án tại Designer.com.vn

Lên Briefs

với khách hàng

làm việc với khách hàng cụ thể hóa yêu cầu bằng các câu hỏi để am hiểu về sản phẩm, dịch vụ, đối tượng khách hàng mục tiêu và mong muốn mỹ thuật của khách hàng.


XEM MẪU CÂU HỎI

Định hướng mỹ thuật

bằng hình ảnh cụ thể

Định hướng mỹ thuật của thiết kế bằng cách đưa các concept cho khách hàng lựa chọn phong cách sẽ đi theo. Khi lựa chọn phong cách sẽ đi theo, chúng tôi tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc mỹ thuật đã thống nhất.


MỸ THUẬT MỘT THIẾT KẾ


Research

nghiên cứu thương hiệu

Bước đầu tiên của thiết kế chúng tôi tiến hành nghiên cứu thị trường, đối thủ và khách hàng mục tiêu để đảm bảo rằng thiết kế của chúng tôi không giống bất kỳ thiết kế nào đã tồn tại. Cũng như đảm bảo được sự am hiểu về đối thủ.


QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU

Sketch

phác thảo thiết kế

với các thiết kế phức tạp chúng tôi tiến hành sketch toàn bộ bằng bút chì trên giấy để lên form thiết kế và làm việc với kahchs hàng.


PHÁC THẢO


Bản demo

cho khách hàng

dựa vào thông tin khách hàng cung cấp và định hướng mỹ thuật chúng tôi sẽ tiến hành đưa ra bản demo cho khách hàng đúng tối thiểu 80% yêu cầu ban đầu.


XEM CHI TIẾT

Chỉnh sửa

thiết kế chi tiết

tiến hành chỉnh sửa chi tiết thiết kế theo yêu cầu của khách hàng và hoàn thiện toàn bộ các trường hợp sử dụng thiết kế trên không gian, chất liệu khác nhau.


HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA


In ấn testing và hoàn thành

dự án

trước khi bàn giao cho khách hàng chúng tôi sẽ in ấn thử với các sản phẩm hoặc testing trên các apps, giao diện khác nhau để đảm bảo thiết kế tối ưu nhất.


FILE HOÀN THÀNH

Bản cung cấp thông tin

Mỗi dự án yêu cầu một bản cung cấp thông tin khác nhau, Quý khách vui lòng tải tại đây để có được đầy đủ cấu trúc thông tin cần cho thiết kế.


TẢI BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN