Thông tin cần chuẩn bị cho thiết kế

mỗi thiết kế đều cấu tạo bởi hình ảnh, văn bản…
việc của designer là lên bố cục để thiết kế đẹp nhất.

Thông tin chính xác

do khách hàng cung cấp
– Văn bản trên thiết kế
– Logo thương hiệu
– Hình ảnh khách hàng mong muốn
– Giấy chứng nhận, huy hiệu, mã vạch…

Thông tin hỗ trợ

do designer xử lý
– Hình ảnh tự do
– Biểu tượng tự do
– Nền background
– Logo chung

Dữ liệu chưa có

cần xử lý đặc biệt
– Hình ảnh sản phẩm
– Hình ảnh bản quyền

Cấu phần gợi ý

các thông tin chuẩn dành cho thiết kế của bạn

hình ảnh gợi ý


Download file cấu phần

Cấu phần thiết kế bao bì

Tải xuống

Hướng dẫn khách hàng

Tải xuống