16 nhân vật và 8 chữ cái tiếng anh thể hiện trong 4 hộp sản phẩm Soola
Mỗi poster thể hiện cho một câu chuyện/hộp sản phẩm, quote trên từng poster là những bài học ý nghĩa mà câu chuyện đó mang đến cho trẻ em.