Loại sản phẩm: Bao bì
Ngành nghề: Ẩm thực
Màu sắc: Xanh Đỏ
Phong cách: Hiện đại, ấn tượng